Asbestikartoitukset

Vuoden 2016 alussa astui voimaan uusi asbestilaki, jonka tarkoituksena on varmistaa asukkaille sekä asbestin parissa työskenteleville turvallinen hengitysilma. Kun suunnittelet remonttia ennen vuotta 1994 valmistuneeseen taloon tai huoneistoon, tulee sinun varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Alipaine Oy tarjoaa laadukkaat asbestikartoitukset sekä muiden haitallisten aineiden kartoitukset Etelä-Suomen alueella. Asbestikartoittajamme tekee kohteessa kartoituskäynnin, jonka aikana hän arvioi remontoitavan kohteen asbestipitoisten materiaalien esiintyvyyden. Tarvittaessa kartoittajamme ottaa materiaalinäytteen asbestiksi epäilemästään materiaalista.

Asbestikartoituksesta selviää

  1. purettavassa kohteessa oleva asbesti ja sen sijainti
  2. asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä
  3. rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa

Asbestikartoituksen tuloksena tilaaja saa lainmukaisen asbestikartoitusraportin, jonka voi liittää remontti-ilmoitukseen ja jonka isännöitsijä liittää huoneiston isännöintitodistukseen. Kartoitusraporttimme ovat laadukkaita, ne sisältävät aina selostuksen kartoitetusta alueesta, havainnolliset valokuvat materiaaleista, toimenpide-ehdotuksen purkutyöstä sekä analyysiraportin, jos kartoituksessa on päädytty ottamaan materiaalinäytteitä.

Alipaine Oy:n vuosikymmenten kokemus asbestin ja muiden haitallisten aineiden kartoittamisesta sekä ymmärrys tilojen oikeaoppisen saneeraamisen vaatimuksista ovat varmistaneet turvallisen hengitysilman tuhansille ihmisille sadoilla työpaikoilla ja lukuisissa kodeissa.

Olemme riippumaton asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluitaan muun muassa rakennuttajille ja urakoitsijoille sekä suunnittelutoimistoille. Teemme läheistä yhteistyötä isännöintitoimistojen kanssa ja tarjoamme palveluitamme myös yksityisille ihmisille.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!