Asbestimittaukset

Viemme kaikki materiaalinäytteet analysoitavaksi akkreditoituun laboratorioon, jossa ne tutkitaan elektronimikroskooppia apuna käyttäen.

Asbestinpurkutyön jälkeen on tärkeää, että saneerattu tila on huolellisesti ja oikeaoppisesti puhdistettu. Riippuen tilasta, sen puhdistaminen asbestipölystä vaatii asianmukaisten työvälineiden käyttöä sekä tarkkuutta, järjestelmällisyyttä ja oikein valittuja työmenetelmiä. Mitä monimuotoisemmasta tilasta on kyse, sitä haastavampaa se on puhdistaa purkutyön aikana pinnoille levinneestä pölystä. Joissakin tapauksissa on järkevää rajata työalueet ilmastollisesti useampiin pieniin osastoihin ennen purkutyön aloittamista. Loppusiivous on tällöin monesti helpompaa ja nopeampaa.

Uusi asbestilaki määrittää, että altistusalueen ilman puhtaus tulee varmistaa ilmamittauksella. Puhtaan tilan raja-arvo on alle 0,01 asbestikuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa. Jos tilasta mitataan asbestinpurkutyön valmistuttua raja-arvon ylittäviä kuitupitoisuuksia, tulee tila puhdistaa uudelleen ja tehdä uusi ilmamittaus. Asbestinpurkutyön jälkeisen ilmamittauksen suorittaa usein purkutyön hoitanut asbestinpurkuliike. Uusi asbestilaki määrittää, että mittaus on tehtävä, mutta ei erikseen sitä, kuka mittauksen saa suorittaa. Lähes aina ilmamittaukset sisällytetään kuuluviksi asbestinpurkutyön urakkahintaan.

Ulkopuolisen tahon tekemänä ilmamittaus on varmuudella puolueeton. Asiakkaanamme tai työn tilaajana voit varmistua siitä, että teemme kaikki ilmamittaukset aggressiivista ilmamittausmenetelmää käyttäen. Tätä menetelmää käyttävä mittaaja varmistaa, että saneerattu tila on puhdas asbestista jokaista nurkkaa ja sopukkaa myöden. Tämä on tilaajalle mieluinen tieto varsinkin kohteissa, joiden monimuotoisuus tai muu ominaispiirre asettavat haasteita purkutyön jälkeiselle puhdistukselle.

Teemme Alipaine Oy:ssä ilmamittaukset aina aggressiivista ilmamittausmenetelmää käyttäen. Loppukäyttäjä voi näin ollen olla varma, että altistusalueen ilma on puhdasta hengitettäväksi.

Kysy lisää erilaisista mittauspalveluistamme, vastaamme mieluusti kysymyksiinne!

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!